Essenza Mini Green + Aeroccino 3

4,499грн.
В наявності

Essenza Mini Red + Aeroccino 3

4,499грн.
В наявності

Inissia Black

2,274грн.
В наявності

Inissia Red

3,032грн.
В наявності

Inissia White

2,577грн.
В наявності

Essenza Plus Black C45

4,990грн.
В наявності

Essenza Plus Black C45

4,990грн.
В наявності

Essenza Plus Black D45

4,990грн.
В наявності

Essenza Plus Red D45

4,990грн.
В наявності

Essenza Mini Grey

3,120грн.
В наявності

Essenza Mini Matt C30 LE

3,054грн.
В наявності

Essenza Mini Piano Black C30

2,652грн.
В наявності
В наявності

Essenza Mini Ruby Red

3,120грн.
В наявності
В наявності

Essenza Mini Matt D30 LE

3,054грн.
В наявності
В наявності
5 - 7 днів

Inissia + Aeroccino 3

4,842грн.
В наявності

Pixie Clips White & Coral Neon

4,262грн.
В наявності

Pixie Electric Aluminium

3,994грн.
В наявності

Pixie Electric Titan

4,992грн.
В наявності

Pixie EN125R

4,992грн.
В наявності

Pixie XN3006

4,992грн.
В наявності

CitiZ EN167B

5,409грн.
В наявності

CitiZ EN167R

5,409грн.
В наявності

CitiZ EN167S

5,409грн.
В наявності

CitiZ EN167W

5,409грн.
В наявності

CitiZ & Milk Black

7,849грн.
В наявності

CitiZ & Milk Red

7,849грн.
В наявності

CitiZ & Milk Silver

7,849грн.
В наявності

CitiZ & Milk White

7,849грн.
В наявності
5 - 7 днів

Lattissima One Mocha Brown

6,872грн.
В наявності

Lattissima One Silky White

6,872грн.
В наявності

Lattissima touch EN 560B

6,944грн.
В наявності

Lattissima touch EN 560S

6,944грн.
В наявності

Lattissima touch EN 560W

6,944грн.
В наявності

Gran Lattissima Black

10,791грн.
5 - 7 днів

Gran Lattissima White

10,791грн.
В наявності

Expert Black

8,141грн.
В наявності

Expert Grey

8,141грн.
В наявності

Expert&milk Anthracite Grey

8,143грн.
В наявності

Expert&milk Off Black

8,143грн.
В наявності

Lattissima Pro

13,494грн.
В наявності

Creatista Black

19,152грн.
5 - 7 днів

Creatista Champagne

19,152грн.
5 - 7 днів

Creatista Plus

15,639грн.
В наявності